Huisregels

Huisregels

Algemene openingstijden:

Maandag t/m donderdag                   07:30 uur tot 17:30 uur

Vier weken voor de start van de maand maak ik mijn planning met alle doorgegeven roosters, aan de hand hiervan bepaal ik mijn begin- en eindtijden voor die maand.

Minimale afname per week.

De minimale opvang van uw kindje is 16 uur per week (bij voorkeur 2 hele dagen).

Afspraken opvangtijden van uw kindje.

De opvangdagen- en tijden worden in overleg met u vastgesteld en vastgelegd in de gezamenlijke gemaakte afspraken, deze vind u bijgevoegd in dit document.

Vaste dagen/uren contract.

De opvangdagen-en uren voor uw kindje staan vast gepland in mijn agenda en voor uw kindje is er op de door ons overeengekomen opvangdagen dan ook altijd een plekje vrij.

Flexibel contract.

U geeft de gewenste opvangdagen en/of uren minimaal 1 maand van tevoren door via whatsapp, bijvoorbeeld; de uren van de gehele maand maart dienen uiterlijk 31 januari doorgegeven te zijn. Ook kunt u een maand van tevoren dagen reserveren als u uw rooster nog niet heeft maar wel zekerheid wilt hebben op een opvangplek. Per gereserveerde dag reken ik 4 uur. Eerst worden de vaste dagen contracten ingepland en de overgebleven plekken worden opgevuld met flexibele opvangcontracten op volgorde van doorgeven.

Kiest u ervoor om geen dagen te reserveren of geeft u de dagen / uren te laat door dan loopt u het risico dat er op de door u gewenste dagen en/of tijden geen plek is voor uw kindje.

De breng- en haalmomenten zijn als volgt ingedeeld:

 • ’s morgens tussen 7.30 – 9.00 uur
 • ’s middags tussen 12.15 – 12.45 uur
 • ’s avonds tussen 16.00 – 17.30 uur.

Tijdens deze momenten zullen we kort de belangrijkste dingen met elkaar bespreken. Om de rust in de groep te bewaren vind de overdracht bij de voordeur plaats. Graag wil ik u vragen om bij het brengen en halen van uw kind rekening te houden met onze buren, zet de motor af, parkeer op de daarvoor aangewezen plekken en probeer geluidsoverlast te beperken.

Iemand anders komt uw kindje ophalen.

Als uw kindje door iemand anders wordt opgehaald dan dient u dit vooraf schriftelijk (via bijvoorbeeld een appje) kenbaar te hebben gemaakt bij mij. Als ik nog niet eerder heb kennisgemaakt met de persoon die uw kindje op komt halen dan wil ik graag minimaal de naam van de persoon en een recente foto ontvangen.

Mijn uurtarief is €7,15 per uur per kind.

Uitgaven die gedurende de opvangdagen worden gedaan zoals bijvoorbeeld uitstapjes en knutselmaterialen neem ik voor mijn rekening. Tevens draag ik ook zorg voor: fruit, fruit/groentehapjes, drinken gedurende de gehele dag, broodmaaltijd in de middag, tussendoortjes, luiers, billendoekjes en poedermelk tot 1 jaar (eigen merk van supermarkt of drogist).

Jaarlijks zal er gekeken worden of het nodig is om het uurtarief aan te passen, de verhoging vind meestal vanaf 1 januari plaats. Ik zal u hier minstens 2 maanden van tevoren van op de hoogte stellen.

Hieronder vind u een lijstje met spulletjes waarvan het belangrijk is dat het mee naar de opvang gaat. Kijk deze spullen ook geregeld na, bijvoorbeeld of de reservekleding compleet is, de juiste maat heeft, geschikt is voor het huidige seizoen en dat de spullen schoon en deugdelijk zijn zoals bijvoorbeeld de drinkfles en speen.

Algemeen:

 • Vestje of jasje (ook bij goed weer).
 • Reserve kleding (zoals rompertje, hemd + onderbroek, broekje, shirtje, jurkje, sokken).
 • Fles met speen (als uw kindje nog niet uit een rietjesbeker drinkt).
 • Rietjesbeker / anti-lekdrinkbeker (als uw kindje nog niet uit een gewone beker drinkt).
 • Knuffel / speentje.

Met warm weer:

 • Extra set kleding i.v.m. het spelen met water.

Met koud weer:

 • Sjaal
 • Handschoenen
 • Muts
 • Sneeuwschoentjes

Met regenachtig weer:

 • Regenjasje
 • Laarsjes met sokken.

Zet, indien mogelijk, de naam van uw kindje op de spulletjes die u meegeeft zodat ook alle spulletjes weer met het juiste gezin mee naar huis gaan.

Heeft uw kindje een allergie of zijn er specifieke dieetwensen dan dient u zelf zorg te dragen voor eten en drinken.

Eigen speelgoed, anders dan een knuffeltje voor in bed, blijft thuis in verband met kwijtraken en stukgaan.

Als uw kindje een besmettelijke ziekte heeft kan hij of zij niet naar de opvang komen, denk hierbij onder andere aan: diarree, overgeven, krentenbaard en griep. Ook bij koorts (38 graden of hoger) mag uw kindje niet naar de opvang komen. Uw kindje moet minimaal 24 uur klachtenvrij zijn voor hij of zij weer naar de opvang mag komen.

Bij afmelding in verband met ziekte van uw kindje zullen de gereserveerde uren aan u doorberekend worden omdat er plaats vrijgehouden is voor uw kindje. De uiteindelijke beslissing of uw kindje welkom is als hij of zij ziek is ligt bij mij, de gastouder. Als verantwoorde opvang niet mogelijk is dan kan uw kindje niet komen.

Uw kindje wordt ziek gedurende de opvangdag.

Indien uw kindje ziek wordt gedurende de opvangdag en het niet verantwoord is dat uw kindje in de opvang blijft dan vraag ik u uw kindje op te komen halen. Ik ga er vanuit dat dit zo snel mogelijk, doch uiterlijk een uur na mijn telefoontje, gebeurd. In het geval dat u op dat moment niet zelf voor uw kindje kunt zorgen dan dient u zelf iemand te regelen die de zorg voor uw kindje tijdelijk op zich kan nemen.

De gastouder is ziek.

Indien ik als gastouder ziek ben dan zal ik u hiervan zo snel mogelijk op de hoogte stellen. Als de opvang van uw kindje door ziekte van mij niet mogelijk is dan dient u zelf vervangende opvang te regelen. Opvanguren die door ziekte van mij niet door kunnen gaan, worden niet aan u doorberekend.

Verlof  langer dan één opvangdag (vakantie).

Verlof langer dan één opvangdag (vakantie) dient minimaal 1 maand vooraf schriftelijk (bij voorkeur via een appje) doorgegeven te worden aan de gastouder. Omdat ik de opvangplek van uw kindje beschikbaar houdt worden de afgesproken contracturen aan u doorberekend. Bij flexibele opvang wordt de minimale afname per week (16 uur) aan u doorberekend.

Structureel wijzigen van de opvangdagen en tijden.

Indien u structurele uren of dagen wilt wijzigen dan geeft u dit zo spoedig mogelijk schriftelijk aan mij door, in ieder geval minimaal twee maanden voor dat u wilt dat de wijziging ingaat. Ik ga dan zo snel mogelijk kijken of de wijziging mogelijk is. Eventuele wijzigingen zullen schriftelijk met u worden vastgelegd in een nieuw urenoverzicht.

Reservering.

Als de aanvang van de opvang van uw kindje 2 maanden of meer in de toekomst ligt dan dient er een  borg van €100 betaald te worden. Hierdoor ben ik ervan verzekerd dat u serieuze interesse in de opvangplek heeft en u bent ervan verzekerd dat er een opvangplek voor uw kindje wordt gereserveerd. Deze borg dient binnen 2 weken na het doorsturen van de huisregels op mijn rekening te staan. De borg die u betaald wordt verrekend in het urenoverzicht van de tweede opvangmaand. Mocht u, om wat voor reden ook, afzien van de opvangplek dan wordt de borg niet aan u teruggestort.

Opzeggen van het contract.

De opzegtermijn bij beëindiging van de opvang bedraagt minimaal één maand. Dit geld ook als de opvang nog niet gestart is en u afziet van de opvangplek. Opzegging dient schriftelijk aan de gastouder te gebeuren. U bent gedurende de opzegtermijn verplicht om de volgens contract / de gezamenlijke afspraken afgesproken aantal uren te betalen, ook als u ervoor kiest om uw kindje niet naar de opvang te brengen.

Tip: u gaat met het gastouderbureau ook een overeenkomst aan, vergeet niet om een aparte opzegbrief naar het gastouderbureau te sturen. Let er ook op dat er bij het gastouderbureau een andere opzegtermijn kan gelden.

Een broertje of zusje op komst.

Gefeliciteerd! Geef uw zwangerschap zo snel mogelijk aan mij door, dan zal ik kijken of er een plekje vrij is en anders of er met wat schuiven een plekje vrij kan worden gemaakt. Voor het vrijhouden van een plekje betaald u geen reserveringskosten. Wel verwacht ik dat tijdens uw zwangerschapsverlof uw oudere kindje gewoon gebracht wordt. Dit zodat het financieel voor mij op te vangen is en omdat ik van mening ben dat het beter is voor de continuïteit binnen de opvang.

Stopzetten opvang.

Gastouderopvang Daantje Banaantje heeft het recht de opvang met onmiddellijke ingang tijdelijk stop te zetten dan wel te beëindigen, wanneer er sprake is van:

 • Wanbetaling
 • Het niet houden aan de huisregels en de gezamenlijk gemaakte afspraken.
 • De plaatsing van uw kind een bedreiging, gevaar of belasting vormt voor het kind zelf, voor de gastouder en/of voor de andere aanwezige kinderen.

Uren.

De uren die voor u zijn gereserveerd worden aan u doorberekend.. Als uw kindje langer blijft of eerder komt dan de afgesproken tijden dan zal die tijd doorberekend worden aan u, ik rond de opvangtijden dan af naar een kwartier.

Facturering.

De opvanguren worden vooraf aan u gefactureerd, op de 20e dag van de maand stuur ik de uren van de volgende maand aan u door. De ingediende uren dienen binnen een paar dagen door u nagekeken en goedgekeurd te zijn. Bij de gastouderbureaus waar ik mee samenwerk worden de uren na 7 dagen automatisch goedgekeurd als u dat zelf nog niet gedaan hebt. Het bureau zal vervolgens een factuur opstellen en deze naar u toe sturen. Ik vraag u deze factuur zo snel mogelijk te betalen.

(Wan)betaling aan gastouder.

Indien het bedrag op 5e van de maand niet op mijn rekening staat zal ik helaas genoodzaakt zijn om de opvang (tijdelijk) niet door te laten gaan. U bent echter wel verplicht de gereserveerde uren te betalen, ook als er door niet tijdige betaling geen opvang heeft plaatsgevonden.

Houdt er rekening mee dat het gastouderbureau wettelijk gezien 5 dagen heeft om de betaling naar mij door te storten. Maak de verschuldigde gastoudervergoeding dus tijdig over om ervan verzekerd te zijn dat deze op tijd bij mij binnen is.

Pedagogisch werkplan

Als gastouder verkeer ik in de fantastische positie om mijn opvangkindjes in huiselijke kring op te mogen vangen, dit houd in dat de kindjes worden opgenomen in ons gezin en mee gaan draaien in ons gezinsleven. We eten samen, doen een boodschap, gaan de honden uitlaten en zijn vooral veel bezig met spelen, knutselen en ontdekken.

Kind aantallen*.

Als gastouder mag ik maximaal 6 kinderen van 0 tot 13 jaar gelijktijdig opvangen:

 • van de 6 kinderen die ik opvang mogen er maximaal 5 kinderen tot 4 jaar oud zijn.
 • van de 6 kinderen die ik opvang mogen er maximaal 4 kinderen tot 2 jaar oud zijn.
 • van de 6 kinderen die ik opvang mogen er maximaal 2 kinderen tot 1 jaar oud zijn.

* Onze dochter telt mee in deze kindaantallen omdat ze geboren is in 2016.

Landelijk Register Kinderopvang.

Als gastouder sta ik geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang. Deze registratie is verplicht en het LRK-nummer heeft u nodig om KinderOpvangToeslag aan te kunnen vragen. Gastouderopvang Daantje Banaantje staat geregistreerd onder nummer 209443698 (LRK-nummer) en onder de naam (de) Dooij – van Veen.

Personenregister kinderopvang

Iedereen die woont of werkt op een plek waar kinderen worden opgevangen moet zich inschrijven in het Personenregister Kinderopvang. Op deze manier kan de overheid vaste en tijdelijke aanwezigen continu screenen, het doel hiervan is het veiliger maken van de kinderopvang. Zo is uiteraard mijn man ingeschreven maar ook mijn vader en moeder (die regelmatig langs komen op de koffie of voor een klusje) zijn opgenomen in het personenregister kinderopvang.

Gastouderbureau

Op dit moment heb ik een samenwerking met gastouderbureau ViaViela en gastouderbureau de Vlinder. Het gastouderbureau is ervoor om zorg te dragen voor de vastlegging van de opvanguren en het doorstorten van de gastoudervergoeding. Ook zijn ze verplicht om 2 keer per jaar de opvanglocatie te bezoeken en een Risico-Inventarisatie te maken. Elk gastouderbureau hanteert zijn eigen tarieven, deze kunt u opvragen bij de bemiddelingsmedewerker van het bureau.

Cursussen en opleidingen.

Ik ben graag op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen, om mezelf te kunnen ontwikkelen en om professionele zorg te kunnen bieden ga ik regelmatig weer de schoolbanken in. Ik heb onder andere MBO-2 Helpende zorg en welzijn specialisatie gastouder,  EHBO voor kinderen en Ruimte voor Baby’s (vanaf 2025 verplicht) behaald. Deze opleiding en cursussen zijn nodig om als gastouder te mogen werken. Deze diploma’s en certificaten, plus al mijn andere behaalde diploma’s en certificaten liggen ter inzage in de opvang.

Wie ben ik?

Mijn naam is Daniëlle de Dooij – van Veen en ik ben geboren in Tilburg op 22 juli 1986. In juni 2016 ben ik getrouwd met mijn man William (1982) en net voor het einde van datzelfde jaar zijn we de trotse ouders geworden van onze dochter Noor. Ik ben 10 jaar werkzaam geweest als apothekersassistente maar omdat mijn passie daar niet meer lag heb ik me in 2020 omgeschoold naar gecertificeerd gastouder door de diplomaroute Helpende zorg en welzijn specialisatie gastouder te doorlopen. Sinds juni 2020 ben ik werkzaam in het aller-leukste beroep ter wereld.

Naast het drukke werkleven maak ik ook tijd voor ontspanning en de afgelopen jaren heb ik er wel wat hobby’s op nagehouden. Ik vind het ontzettend leuk om lekker buiten bezig te zijn, wandelen door (pret)parken of bossen met mooi weer of in de regen, ik vind het heerlijk! Daarnaast vind ik tuinieren, zwemmen en dansen ook ontzettend leuk om te doen. In knutselen, kleuren of op een andere manier creatief bezig zijn kan ik ook echt mijn ei kwijt. Ook zijn we regelmatig met onze zelfbouwcamper Luigi op pad.

Mijn idee van goede opvang.

De kindjes word opgevangen in een gezellige en huiselijke omgeving, mijn doel is om een fijne plek te creëren waar alle opvangkindjes zich welkom voelen. Ik houd op een opvangdag een dagritme aan, dit zorgt voor continuïteit en herkenbaarheid bij de kindjes. Binnen dit dagritme zorg ik voor afwisseling in de activiteiten die we ondernemen, hierdoor is er altijd wel iets te ontdekken en te leren voor de kindjes (spelend leren).

Ik vind het belangrijk dat uw kindje zichzelf kan en mag zijn waardoor uw kindje vol vertrouwen kan bouwen aan zijn of haar eigen ik. Daarnaast vind ik het ook belangrijk om de zelfredzaamheid van uw kindje te stimuleren, dat uw kindje een mening heeft en deze kan en mag uiten, dat alle emoties er mogen zijn en hoe we hier mee omgaan, dat er plaats mag zijn om lekker gek te doen maar dat we ook de regels en grenzen van een ander respecteren. In deze aanpak komen alle punten van de pedagogische basisdoelen van Marianne Riksen – Walraven terug: het bieden van een gevoel van emotionele veiligheid, gelegenheid bieden tot het ontwikkelen zowel de persoonlijke als sociale competenties en de gelegenheid bieden om kinderen zich de normen, waarden en de cultuur van een samenleving eigen te maken

Kindvolgend en kindgericht werken

In mijn opvang werk ik kindvolgend en kindgericht, dit houd in dat ik kijk naar de behoeftes van uw kindje en hier probeer ik zo goed mogelijk op in te spelen en op aan te sluiten. Dit heeft onder andere betrekking op de lichamelijke behoeftes van uw kindje zoals bijvoorbeeld slapen, eten/drinken en zindelijkheid. Kindvolgend werken komt ook terug op het gebied van ontwikkeling. Hierbij kijk ik waar de interesses van uw kindje liggen en probeer ik door middel van het aanbieden van passende activiteiten het zelflerend vermogen van uw kindje zo goed mogelijk tot zijn recht te laten komen.

Als uw kindje voor de eerste keer komt / wenbeleid.

Ik bied kosteloos 1 wenochtend aan, deze ochtend word gepland tussen 9.00 uur – 12.00 uur. Als u het graag wilt dan mag u gedurende deze wenochtend een kwartier aanwezig zijn. Hierdoor kunt u samen met uw kindje even de  “kat uit de boom kijken” en daarna kan uw kindje gedurende een aantal uurtjes wennen aan het aanwezig zijn zonder ouder(s) en kennismaken met mij en de andere gastkindjes.

Als u graag gebruik wilt maken van meer wenochtenden dan behoort dit tot de mogelijkheden, deze wenochtenden leggen we vast bij de gezamenlijk gemaakte afspraken in de huisregels. Deze extra wenmomenten worden aan u doorberekend.

Binnen(speel)ruimte.

De opvang vind, als we binnen zijn, plaats in onze woonkamer. Er staat voor de allerkleinsten een wipstoel of box waarin ze in alle rust kunnen ontdekken en spelen. Voor de kleintjes die inmiddels kunnen kruipen en leren lopen kan ik een gedeelte van de woonkamer afzetten met een grondbox. Zij kunnen vanuit daar gezellig kletsen met de grotere kindjes, ze worden niet omgelopen en hebben hun eigen speelgoed dat goed past bij de ontwikkeling die zij op dat moment doorlopen.

Voor de wat grotere kindjes is er ook volop ruimte en aanbod van spelmateriaal. Zo kunnen ook zij zich goed ontwikkelen en een uitdaging vinden die bij hun past. Ik heb een speelgoedkast waar het speelgoed in staat, de kindjes mogen samen iets kiezen om mee te spelen. Ik zorg door middel van speelgoed rotatie (toy rotation) dat het speelgoed past bij het thema waar we mee bezig zijn en dat het uitdagend blijft omdat er om de zoveel tijd weer iets anders te ontdekken is.

In de woonkamer hebben we ook een grote tafel staan waar we met z’n allen gezellig aan kunnen eten maar ook spelletjes kunnen spelen of kunnen knutselen.

Eigen speelgoed meenemen

Eigen speelgoed, anders dan een knuffeltje voor in bed, blijft thuis in verband met kwijtraken en stukgaan. Komt er toch iets mee dan mag uw kindje het speelgoed laten zien en daarna leggen we het speelgoed bij de tas / jas tot uw kindje weer naar huis gaat.

Slaapkamer.

Boven is er een slaapkamer speciaal voor mijn gastkindjes waar twee duobedjes staan, er kunnen op de slaapkamer dus vier kindjes wegdromen. Door middel van een camera met beveiligde verbinding kan ik de kindjes goed in de gaten houden.

Voor de allerkleinsten onder 1 ½ jaar kan ik door middel van een wiegje of ledikant een rustig slaapplekje op één van onze andere slaapkamers creëren als het nodig is.

Veilig slapen

Ik geef uw kindje desgewenst een speen, knuffeldoek of knuffeltje (die u zelf meegeeft) mee naar bed. In verband met een vergroot risico op verstikking geef ik geen grote gevulde knuffels of kussens mee naar bed..

Als u graag wilt dat uw kindje op de buik in bed gelegd wordt dan dient u hier schriftelijk toestemming voor te geven door middel van het ondertekenen van een formulier.

Wilt u graag dat ik uw kindje inbaker, dan is het aan u om ervoor te zorgen dat ik een duidelijke uitleg krijg hoe dit dient te gebeuren. Het inbakeren geschiet altijd op risico van de ouder(s) en u dient schriftelijke toestemming te geven door middel van het ondertekenen van een formulier.

Buitenspeelruimte.

In onze grote tuin hebben we de ruimte om fijn te spelen. We beschikken over een betegeld stuk waar de kindjes kunnen stoepkrijten of met één van de vele (loop)fietsjes, driewielers of stepjes rond kunnen crossen. Verder hebben we een speelhuisje en een hele selectie aan speelgoed waarmee kinderen van alle leeftijden zich kunnen vermaken.

Het verblijf van onze konijnen Mopsie en Flopsie is ook in de tuin te vinden. Deze twee Franse hangoor dames vinden het heel gezellig als ze een kriebeltje of een snoepje van de kindjes krijgen.

Uitstapjes.

Buiten het “thuis” spelen op de opvang is er gelukkig ook nog heel veel leuks in en rondom Tilburg (Noord) te beleven. Ik vind het belangrijk om er regelmatig op uit te gaan samen met mijn gastkindjes. Hierbij kunt u denken aan:

 • Spelen in één van de vele speeltuintjes in de buurt of op bezoek bij de kinderboerderij,
 • Een boodschap doen bij het Verdiplein of het Wagnerplein.
 • Naar de markt op vrijdag op het Wagnerplein.
 • Naar de bibliotheek.
 • Naar een tuincentrum.
 • Naar het (Wandel)bos.
 • Naar een indoor speeltuin
 • Met kinderen <4 jaar naar de Efteling.
 • Naar een museum.

Mochten we op wat “grotere” uitstapjes gaan zoals bijvoorbeeld de Efteling dan word dat altijd minimaal een dag van tevoren aan u doorgegeven.

Zonnebrand.

Een goede bescherming tegen de zon is belangrijk. Kijk voor u richting de opvang komt even goed naar de weersvoorspellingen. Word er zon voorspeld? Smeer dan uw kindje van top tot teen in met zonnebrand. Ook graag onder de kleertjes zodat de zonnebrand goed in kan trekken en we veilig buiten kunnen spelen.

Huisdieren in de opvang.

Bij ons in huis wonen ook wat dierenvriendjes. Zo hebben we Youp de teckel, Babs de Basset, JuJu de rode rattenslang, Mopsie & Flopsie de Franse hangoorkonijnen, Henk de haakneusslang en Monty de Python. Verdere informatie over onze dieren en hoe we met ze omgaan is te vinden in het document: dieren in de opvang, wat achteraan dit document is toegevoegd.

Voeding.

Gezonde en gevarieerde voeding is een belangrijk onderdeel van mijn opvang. Gedurende de dag eten we samen fruit, volkoren / bruin brood met verantwoord beleg en drinken we melk, water of thee bij de maaltijden. Een tussendoortje bestaat bijvoorbeeld uit een maïs / rijstcracker, koekje, snackgroente, peperkoek of iets dergelijks met een glaasje water (met een smaakje). Ook maak ik geregeld een monkey platter waar verschillende voedingsmiddelen op liggen waarvan de kindjes zelf mogen kiezen wat ze willen eten.

Ik ben van mening dat er bij een gevarieerd dieet af en toe ook plek mag zijn voor een snoep/snackmoment, daarom bied ik de kinderen bij warm weer af en toe een (fruit)ijsje aan of mogen ze zo af en toe een snoepje /  minder verantwoord tussendoortje, bijvoorbeeld bij feestdagen of een verjaardag.

Ontbijt en avondeten.

In verband met drukte in de breng- en haalblokken (de ochtend en avond) heb ik geen mogelijkheid om ontbijt en/of avondeten te verzorgen. Als uw kindje zelfstandig kan eten dan is er tot 8.30 uur de mogelijkheid dat uw kindje een door u meegegeven ontbijt nuttigt in de opvang. Helaas ben ik door de drukte niet in gelegenheid om ’s morgens de fles te geven, zorg ervoor dat uw baby’tje de eerste voeding van de dag thuis krijgt. Het laatste eetmoment in de opvang is om 15.15 uur, we eten dan een tussendoortje, het avondeten dient thuis genuttigd te worden.

Trakteren.

Als uw kindje jarig is mag het op de opvang trakteren. Als u uw kindje wilt laten trakteren dan verneem ik dat graag uiterlijk 24 uur van tevoren in verband met het opstellen van het dagprogramma en kan ik indien nodig de eventuele allergieën / dieetwensen van de andere opvangkindjes doorgeven. Afhankelijk van het dagprogramma vieren we tussen 9.15 – 9.45 uur of tussen 15.15 – 15.45 uur de verjaardag van uw kindje, We zingen verjaardagsliedjes, maken muziek en zetten de jarige in het zonnetje.

Beeldschermtijd

Hoewel we natuurlijk het grootste gedeelte van de tijd lekker bezig zijn met spelen, knutselen of ontdekken wil het ook voorkomen dat ik de tv aanzet of de tablet gebruik voor een rustmoment of voor gebruik bij een thema.

Praktische kleding.

Ik ben van mening dat “vies” worden hoort bij de ontwikkeling van een kind. Hoewel ik dit voor een groot deel in probeer te perken door de kinderen een kliederschort aan te geven bij het knutselen en een regenbroek/pak bij het buitenspelen als het nat weer is, kan het toch voorkomen dat de kleding en/of schoenen van uw kind vies worden. Geef daarom praktische kleding en schoenen aan waarvan het niet erg is dat ze vies worden.

Ook is praktische kleding bij het verschonen voor mij van belang zodat dit efficiënt kan verlopen en we weer snel verder kunnen met leuke activiteiten.

Zindelijkheid

Ik vind het belangrijk dat een kindje zonder druk of dwang kan oefenen met zindelijk worden, daarom ligt bij mij in de opvang de beslissing om dit te doen altijd bij het kind. Als uw kindje eraan toe is dan mag uw kindje mee met de plasrondes.. Gaat dit goed dan gaan we oefenen met een luierbroekje aan. Zorg ervoor dat uw kindje dan geen romper meer aanheeft maar een onderbroek en kleding aanheeft wat het kindje zelf gemakkelijk kan hanteren. Als ook dit goed gaat dan mag het kindje zonder luier gaan oefenen, zorg in dit geval wel dat het kindje minimaal 2 extra setjes kleding en onderbroeken bij heeft. Heeft het kindje onverhoopt toch een ongelukje dan is dat geen probleem, na 2 ongelukjes (of wanneer ik het laatste setje reservekleding uit de tas haal) doe ik een luierbroekje/luier aan. Als het kindje op het potje / toilet de behoefte heeft gedaan dan krijgt hij/zij een stempel op een plasspaarkaart.

Vaccinatiebeleid.

Ik vind het voor de veiligheid van mijn gezin en de andere opvangkindjes een must dat uw kindje volgens het Rijksvaccinatieprogramma gevaccineerd word. Mocht u, om wat voor reden ook, ervoor kiezen om uw kind niet te vaccineren dan respecteer ik dat maar dat betekend helaas dat er geen plek is voor uw kindje in mijn opvang.

Algemene openingstijden:

Maandag t/m donderdag                                07:30 uur tot 17:30 uur

Minimale afname per week.

De minimale opvang van uw kindje is 16 uur (bij voorkeur 2 hele dagen) per week. Het regelmatig aanwezig zijn is van belang voor een veilige en goede hechting. Zo leer ik uw kindje goed kennen en uw kindje mij. Het “thuis” gevoel draagt positief bij aan de ontwikkeling van uw kindje.

Afspraken opvangtijden van uw kindje.

De opvangdagen- en tijden worden in overleg met u vastgesteld en vastgelegd in de gezamenlijke gemaakte afspraken, deze vind u in de huisregels. Ik ga er vanuit dat u uw kindje op de afgesproken tijden komt brengen en halen. Mocht dit onverhoopt een keer niet lukken dan stelt u mij hiervan zo snel mogelijk op de hoogte door te bellen of een whatsapp te sturen, samen kijken we of het mogelijk is dat uw kindje eerder komt of langer blijft of dat u voor een andere oplossing dient te zorgen.

Breng- en haalmomenten.

Ik heb ervoor gekozen om doordeweeks te werken met opvangblokken. Hierdoor creëren we meer rust, duidelijkheid en continuïteit voor de groep en hebben we meer tijd en ruimte om er op uit te gaan. De blokken zijn als volgt ingedeeld:

 • ’s morgens tussen 7.30 – 9.00 uur
 • ’s middags tussen 12.15 – 12.45 uur
 • ’s avonds tussen 16.00 – 17.30 uur.

7.30 – 9.00 uur        De kindjes worden tussen deze tijdstippen gebracht.

9.15 – 9.45 uur         Fruitmomentje met water. De allerkleinsten krijgen een fruithapje en voor de oudere kindjes maak ik wat (gemengd) fruit klaar.

10.00 – 11.45 uur      Tijd voor een activiteit. Hierbij kunt u denken aan: vrij spelen, creatief bezig zijn, educatieve programma’s (bijvoorbeeld Jokie en Jet), voorlezen, dansen, liedjes zingen, (bord)spelletjes spelen of lekker naar buiten om iets te ondernemen. Voor de kindjes die een ochtendslaapje doen is er een gelegenheid om een dutje te doen.

12.00 uur                We gaan, indien nodig, opruimen en de tafel dekken.

12.15 en 12.45 uur     Lunchtijd en tussen deze tijdstippen kunnen de kindjes opgehaald worden die een ochtend geweest zijn en gebracht worden die een middag komen spelen.

12.45 uur                 De kindjes die een middagdutje doen gaan naar bed. Met de kindjes die ’s middags niet naar bed gaan houd ik een rustmoment en daarna is er voor hen meer dan genoeg te doen aan activiteiten. Als er geen kindjes zijn die een middagdutje doen dan is er ook de optie dat we er op uit gaan.

15.00 uur                 We gaan gezamenlijk Noor uit school halen.

15.15 uur                 Tijd voor een tussendoortje met wat te drinken en daarna weer actief bezig zijn (de activiteiten kunt u hierboven nalezen, voor en na de middag doen we bij voorkeur verschillende activiteiten).

16.00 – 17.30 uur      Tussen deze tijdstippen kunnen de kindjes opgehaald worden.

De genoemde tijden zijn bij benadering want het werken met kindjes vraagt veel flexibiliteit.

Mijn uurtarief wordt elk jaar tegen oktober vastgesteld en is terug te vinden in de huisregels. Jaarlijks zal er gekeken worden of het nodig is om het uurtarief aan te passen, de verhoging vind meestal vanaf 1 januari plaats.  Uitgaven die gedaan worden gedurende de opvangdagen (zoals bijvoorbeeld uitstapjes en knutselmaterialen) neem ik voor mijn rekening.

Daarnaast zorg ik voor: fruit. fruit/groentehapjes, drinken gedurende de gehele dag, broodmaaltijd in de middag, tussendoortjes, luiers/billendoekjes en poedermelk tot 1 jaar (eigen merk van supermarkt of drogist)

Ook zalf voor rode billen (Sudocrem), slaapzakken, beddengoed en zonnebrand zijn voldoende aanwezig hier op de opvang, dit hoef u niet mee te geven.

Waar u zelf voor dient te zorgen.

Heeft uw kindje een allergie of zijn er specifieke dieetwensen dan dient u zelf zorg te dragen voor eten en drinken. U kunt ervoor kiezen om de producten per dag mee te geven of een voorraadje bij mij neer te zetten.

Hieronder vind u een lijstje met spulletjes waarvan het belangrijk is dat het mee naar de opvang gaat. Kijk deze spullen ook geregeld na, bijvoorbeeld of de reservekleding compleet is, de juiste maat heeft, geschikt is voor het huidige seizoen en dat de spullen schoon en deugdelijk zijn zoals bijvoorbeeld de drinkfles en speen.

Algemeen:

 • Vestje of jasje (ook bij goed weer).
 • Reserve kleding (zoals rompertje, hemd + onderbroek, broekje, shirtje, jurkje, sokken).
 • Fles met speen (als uw kindje nog niet uit een rietjesbeker / anti-lekbeker drinkt).
 • Rietjesbeker / drinkbeker (als uw kindje nog niet uit een gewone beker drinkt).
 • Knuffel
 • Speentje

Met warm weer:

 • Extra set kleertjes i.v.m. het spelen met water.

Met koud weer:

 • Sjaal
 • Handschoenen
 • Muts
 • Sneeuwschoentjes

 Met regenachtig weer:

 • Regenjas
 • Laarsjes met sokken

 

Zet, indien mogelijk, de naam van uw kindje op de spulletjes die u meegeeft zodat ook alle spulletjes weer met het juiste gezin mee naar huis gaan.

Breng- en haalmomenten.

Tijdens deze momenten zullen we kort de belangrijkste dingen met elkaar bespreken. Om de rust in de groep te bewaren vind de overdracht bij de voordeur plaats. Graag wil ik u vragen om bij het brengen en halen van uw kindje rekening te houden met onze buren, zet de motor af, parkeer op de daarvoor aangewezen plekken en probeer geluidsoverlast te beperken. Om de ochtend op de opvang soepel te laten verlopen is het fijn als uw kindje aangekleed en verschoond is als hij of zij wordt gebracht.

Vraagouder / Gastouderapp.

In de gastouderapp schrijf ik op wat uw kindje gegeten en gedronken heeft. Bij kindjes tot 1 jaar vermeld ik ook hoeveel luiers het kindje geproduceerd heeft en wanneer uw kindje geslapen heeft. De vraagouder / gastouderapp is een mooie aanvulling maar vervangt natuurlijk niet het persoonlijk contact. U mag ten allen tijden informeren hoe het met uw kindje gaat, bij voorkeur doet u dat middels een Whatssapp bericht. Ik zal u dan zo snel mogelijk antwoorden. Ook voor een persoonlijk gesprek mag u altijd een afspraak maken.

Iemand anders komt uw kindje ophalen.

Als uw kindje door iemand anders wordt opgehaald dan dient u dit vooraf schriftelijk (via bijvoorbeeld een appje) kenbaar te hebben gemaakt bij mij. Als ik nog niet eerder heb kennisgemaakt met de persoon die uw kindje op komt halen dan wil ik graag  de naam van de persoon en een recente foto ontvangen. Indien het niet van te voren is doorgegeven dat iemand anders uw kindje op komt halen dan wordt er altijd eerst contact met u opgenomen voordat uw kind meegegeven wordt. Mocht ik geen contact met u krijgen, dan wordt uw kindje niet meegegeven.

Jaarlijkse evaluatie.

Één keer per jaar hebben we contact om het afgelopen jaar te bespreken. We hebben het dan onder andere over de ontwikkeling van uw kindje, of er aandachtspunten zijn en of de huisregels / het contract nog duidelijk zijn.

Bij afmelding in verband met ziekte van uw kindje zullen de gereserveerde uren aan u doorberekend worden omdat er plaats vrijgehouden is voor uw kindje.

Als uw kindje een besmettelijke ziekte heeft kan hij of zij niet naar de opvang komen, denk hierbij onder andere aan: diarree, overgeven, krentenbaard en griep. Ook bij koorts (38 graden of hoger) mag uw kindje niet naar de opvang komen. Uw kindje moet minimaal 24 uur klachtenvrij zijn voor hij of zij weer naar de opvang mag komen.

Als u twijfelt of u uw kindje mag brengen.

Neem in dat geval altijd contact met mij op voordat u uw kindje komt brengen. In overleg kan er besloten worden dat u uw kindje toch mag komen brengen.

De uiteindelijke beslissing of uw kindje welkom is als hij of zij ziek is ligt bij mij, de gastouder. Als verantwoorde opvang niet mogelijk is dan mag uw kindje niet komen.

Belangrijk:

Indien u thuis uw kindje medicijnen hebt toegediend dan raad ik u aan dit aan mij te melden. Dit is belangrijk voor mij om te weten omdat medicatie (met name pijnstillers) de symptomen van een ziekte of aandoening kunnen onderdrukken, maar het doet niets aan de onderliggende oorzaak. Uw kindje kan dus zieker zijn dan dat hij of zij zich voordoet. Het niet goed op de hoogte zijn van de gezondheid van uw kindje kan leiden tot gevaarlijke / levensbedreigende situaties die ik natuurlijk ten allen tijde wil voorkomen, meld het daarom altijd als uw kindje medicatie heeft gehad.

Medicatie toedienen.

Indien uw kindje medicatie toegediend moet krijgen tijdens de opvanguren dan dient u een medicatie toedieningsformulier in te vullen en te ondertekenen (te vinden bij de algemene documenten in de vraagouderapp). U blijft als ouder(s) verantwoordelijk voor het geven van de medicatie en de eventuele gevolgen daarvan. Medicatie dient in de originele verpakking en met bijbehorende bijsluiter mee gegeven te worden. Als uw kindje een medicijn voor de eerste keer krijgt, dan dient u als ouder(s) de allereerste gift toe.

Gastouderopvang Daantje Banaantje is in geen geval verantwoordelijk voor eventuele gevolgen van het toedienen van de medicatie.

Uw kindje wordt ziek gedurende de opvangdag.

Indien uw kindje ziek wordt gedurende de opvangdag dan word u hiervan zo snel mogelijk op de hoogte gebracht. Als verantwoorde opvang niet meer mogelijk is (hierbij dien ik rekening te houden met op dat moment geldende regels vanuit de regering of andere instanties) dan vraag ik u het kindje op te komen halen. Ik ga er vanuit dat dit zo snel mogelijk, doch uiterlijk een uur na mijn telefoontje, gebeurd. In het uitzonderlijke geval dat uw kindje niet in de opvang kan blijven en u zelf niet voor uw kindje kunt zorgen dan dient u zelf iemand te regelen die de zorg voor uw kindje tijdelijk op zich kan nemen.

De gastouder is ziek.

Indien ik als gastouder ziek ben dan zal ik u hiervan zo snel mogelijk op de hoogte stellen. Als de opvang van uw kindje door ziekte van mij niet mogelijk is dan dient u zelf vervangende opvang te regelen. U kunt, indien nodig, contact opnemen met het gastouderbureau om te kijken of ze een gastouder beschikbaar hebben die tijdens mijn ziekte tijdelijk de opvang over kan nemen, er is echter geen garantie dat er altijd een vervangende gastouder beschikbaar is.

Opvanguren die door ziekte van mij niet door kunnen gaan, worden niet aan u doorberekend.

Het inplannen van alle opvanguren is een belangrijk onderdeel van mijn werk. Hierbij dien ik rekening te houden met de regelgeving die hierop van toepassing is (groepssamenstelling, aantallen en leeftijden van mijn gastkindjes). Daarom is het van belang dat er tijdig ingepland kan worden.

Vaste dagen/uren contract.

U hebt vaste dagen en uren afgesproken met mij, deze hebben we vastgelegd in de “gezamenlijk gemaakte afspraken” die u in de huisregels vindt. In dit geval staan de dagen en uren vast gepland in mijn agenda en voor uw kindje is er op die dagen dan ook altijd een plekje vrij.

Flexibel contract.

Bij flexibele opvang komt uw kindje niet elke week op dezelfde dagen en / of tijden naar de opvang. U geeft de gewenste opvangdagen en/of uren minimaal 1 maand van tevoren door via whatsapp. Bijvoorbeeld; de uren van de gehele maand maart dienen uiterlijk 31 januari doorgegeven te zijn. Ook kunt u een maand van tevoren dagen reserveren als u uw rooster nog niet heeft maar wel zekerheid wilt hebben op een opvangplek. Per gereserveerde dag reken ik 4 uur. Eerst worden de vaste dagen contracten ingepland en de overgebleven plekken worden opgevuld met flexibele opvangcontracten op volgorde van doorgeven.

Kiest u ervoor om geen dagen te reserveren of geeft u de dagen / uren te laat door dan loopt u het risico dat er op de gewenste dagen en/of tijden geen plek is voor uw kindje.

Verlof  langer dan één opvangdag (vakantie).

Verlof langer dan één opvangdag (vakantie) dient, bij voorkeur, minimaal 1 maand vooraf schriftelijk (via Whatssapp) doorgegeven te worden aan de gastouder. Omdat ik plek voor uw kindje beschikbaar houdt worden de afgesproken contracturen aan u doorgerekend. Bij flexibele opvang wordt de minimale afname per week (16 uur) aan u doorberekend.

Structureel wijzigen van de opvangdagen en tijden.

Indien u structurele uren of dagen wilt wijzigen dan geeft u dit zo spoedig mogelijk schriftelijk aan mij door, in ieder geval minimaal twee maanden voor dat u wilt dat de wijziging ingaat. Ik ga dan zo snel mogelijk kijken of de wijziging mogelijk is. Eventuele wijzigingen zullen schriftelijk met u worden vastgelegd in een nieuw urenoverzicht.

Dier 1, naam, soort, leeftijd en ras:          Juju, rode rattenslang, september 2019, NVT

Dier 2, naam, soort, leeftijd en ras:         Mopsie en Flopsie, konijnen, 2021, Frans hangoor

Dier 3, naam, soort, leeftijd en ras:         Youp, hond, maart 2022, teckel

Dier 4, naam, soort, leeftijd en ras          Henk, haakneusslang, 2022, NVT

Dier 5, naam, soort, leeftijd en ras          Monty, koningspython, 2016, NVT

Dier 6, naam, soort, leeftijd en ras          Babs, hond, juni 2023, basset

 1. Waar zijn de dieren gedurende de breng- en haalmomenten van de opvangkinderen?

De honden zijn in de keuken of woonkamer, indien nodig in / achter de grondbox. De slangen zitten in hun terrarium en de konijnen zitten buiten in hun ren.

 1. Hoe laat je nieuwe kinderen wennen aan de dieren? In hoeverre lopen/vliegen ze los in huis gedurende de opvang?

Kinderen maken stapsgewijs kennis met de honden, we bouwen het contact samen op, ik maak het kind bewust van de lichaamstaal van de hond en begeleid ten alle tijden het contact totdat hond en kind aan elkaar gewend zijn. Hierna blijf ik observerend aanwezig en geef indien nodig aanwijzingen in de omgang. De honden lopen los in de opvang als ik aanwezig ben. Indien nodig kunnen de honden in de keuken of de grondbox. De slangen verstoppen zich veel. Ik laat kindjes het terrarium zien en leg ze uit wat erin zit. De slangen komen NIET buiten het terrarium als er kindjes aanwezig zijn. De konijnen zitten buiten in hun ren, als de kindjes het leuk vinden mogen ze de konijnen een stukje hooi, groente, snoepje of kruiden geven.

 1. Waaraan merk je als het te druk wordt voor de dieren?

          Ze zoeken een rustig plaatsje op in de woonkamer, terrarium of ren.

 1. Als de deurbel gaat of iets anders trekt jouw aandacht (bv. telefoon of je verschoont een luier, legt een kindje in bed) hoe ga je dan met de dieren om? Waar bevinden ze zich dan?

Als er geen andere kinderen aanwezig zijn dan mogen de honden zelf kiezen of ze rond blijven lopen of ergens gaan liggen. Zijn er andere kinderen aanwezig dan gaan de honden indien nodig in de grondbox of even in de keuken. De overige dieren bevinden zich in hun afgesloten terrarium, aquarium of ren.

 1. Op welke manier worden de dieren gevoerd tijdens de opvang?

De honden krijgen ’s morgens en ’s avonds eten en tussendoor een snackje aangeboden. Als de honden aan het eten zijn zitten de kinderen aan tafel of spelen ze voor in de woonkamer, ze mogen niet in de buurt komen van de hond als deze aan het eten is.

De slangen krijgen zo nodig (maximaal 1 x per week) ’s avonds te eten (een ontdooide muis) als er geen kinderen aanwezig zijn. De konijnen krijgen ’s morgens, ‘s middags en ’s avonds brokjes, hooi, groente of kruiden.

 1. Waar bevinden de dieren zich als de kinderen aan tafel zitten om te eten?

De honden lopen rond of bevinden zich op de bank of grondbox. De overige dieren bevinden zich in hun afgesloten terrarium, aquarium en ren.

 1. Hoe worden de dieren (honden) uitgelaten tijdens de opvang?

Dit combineren we met het brengen en halen van Noor naar school en ’s morgens gaan de honden mee als ik met de kinderen ga wandelen.

 1. Hebben ze een vaste plek waar ze liggen/zijn als ze zich wel in de opvang bevinden?

De honden liggen veel op de bank en kunnen in de keuken of indien nodig in de grondbox gaan liggen. De overige dieren bevinden zich in hun afgesloten terrarium, aquarium en ren.

 1. Welke regels stel je voor de kinderen m.b.t. de dieren?

Als de honden op de bank liggen of aan het eten zijn laten we ze met rust, we spelen niet met het speelgoed van de honden, geen armen om de nek van de honden heen slaan, eerst vragen of je mag aaien, niet rennen in de buurt van de honden, niet staren naar de honden, niet onder of op de honden gaan liggen, op de borst / rug aaien, geen trekspel spelen of stoeien met de honden en als er een probleem is moet je Danielle roepen niet zelf oplossen.

We tikken niet op de ruiten van de terrarium, lopen rustig en springen niet in de buurt van het terrarium / aquarium.

We gaan niet gillen, stampen/springen en drukke bewegingen maken dichtbij de ren van de konijnen. We aaien ze zachtjes, laten ze met rust als ze weg lopen en pakken ze niet vast. We geven de konijnen alleen eten wat Danielle heeft gepakt, niet zelf uit de tuin plukken.

 1. Wat doe je als je merkt dat een kind bang is voor de dieren?

Ik probeer door middel van praten, een boekje lezen, plaatjes / knuffel het kindje zijn of haar angst te laten overwinnen. In geval van de hond en konijnen mag het kindje het dier begeleid een snoepje geven, eventueel aaien en zo het contact verder opbouwen.

Contactgegevens

Danielle de Dooij – van Veen

Corellistraat 267

5049EJ Tilburg

  06-42412204

✉ info@daantje-banaantje.nl

Veelgestelde vragen

Contact

Openingstijden

Maandag: 7.30 – 17.30 uur

Dinsdag: 7.30 – 17.30 uur

Woensdag: 7.30 – 17.30 uur

Donderdag: 7.30 – 17.30 uur

Vrijdag: gesloten

 

Beschikbaarheid:

Maandag: vanaf september ’24

Dinsdag: vanaf september ’24

Woensdag: per direct 1 plekje

Donderdag: per direct 1 plekje

© 2020 Gastouderopvang Daantje Banaantje. Alle rechten voorbehouden.